Lưới bẫy chim tàng ban ngày ban đêm 4 túi bao ship toàn quốc

0

Lưới chim ngày mắt 3,4,5, 6,7,8 sợi cước ,sợi 1.5

Lưới dù úp chim cu 2 cánh , cao 2,5m dài 5m

Lưới chim đêm sợi cước 2.0, 2.2 

0357 555 055 0888 655 444
Danh mục: