Lưới bẫy chim về chất lượng được chia thành hàng chợ và hàng Thái. Về tác dụng được chia thành lưới tàng hình ban ngày và ban đêm

Lưới bẫy chim có rất nhiều kích thước mắt lưới để phù hợp với chào mào, chim cút, chim ri, khuyên, cuốc, cắt, đa đa, gà rừng, mi, sáo, chim sẻ, vẹt, cu gáy,… Sản phẩm có đủ loại, chiều cao, diều dài tại mẹt bẫy Sơn Thọ

Lưới bẫy chim là dụng cụ bắt sống chim nhưng phải ở nơi có không gian bằng phẳng và rộng. Ở những nơi chật hẹp hơn mà muốn bắt sống thì dùng phải dùng keo bẫy chim

Điện thoại tư vấn miễn phí: 0357 555 055 – 0888 655 444

Danh sách sản phẩm lưới bẫy chim Thái Lan