Phụ kiện bẫy chim ngoài thòng lọng, mẹt bẫy, lưới, keo, ná cao su thì không thể thiếu đèn, mồi giả, loa,..

Phụ kiện bẫy chim có rất nhiều loại khác nhau. Bẫy chim Sơn Thọ hiện có sẵn mồi giả, loa, đèn.

Số điện thoại tư vấn, bán hàng miễn phí: 0357 555 055 – 0888 655 444

Danh sách phụ kiện bẫy chim khác