tiếng chào mào mồi kích bổi cực mạnh chuẩn mới nhất

tiếng chào mào mồi mp3 miễn phí

Giới thiệu chim chào mào

Họ Chào mào là một họ chứa các loài chim biết hót, có kích thước trung bình. Thức ăn yêu thích là hoa quả chín

 

Video file tiếng chim chào mào mồi

 

File MP3 tiếng chim chào mào mồi bản chuẩn kích bổi cực mạnh

DOWLOAD

 

Mẹt bẫy chim chào mào đa năng

 

Thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0357.555.055 – 0888.655.444

Website: BẪY CHIM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.