Chia sẻ file tiếng chim, thú miễn phí

file tiếng chim MP3 miễn phí

Tiếng chim mồi được Xưởng sản xuất bẫy chim Sơn Thọ cung cấp miễn phí.

Bán lụp, mẹt tại cơ sở bẫy chim Sơn Thọ.

Địa chỉ: Phú Lâu, Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội

Số điện thoại: 0888.655.444 – 0357.555.055

Website: baychim.com

Email: hotro@baychim.com

 

Tiếng trích ré, trích cồ, quốc biển

 

Trích rẽ 2018

Trích rẽ phần 2

Trích rẽ phần 3

 

Tiếng bìm bịp

tiếng bìm bịp mồi mp3 miễn phí

 

Bìm bịp thúc

Tiếng bìm bịp chuẩn

Tiếng bìm bịp f2

Tiếng bìm bịp f3

Tiếng bìm bịp f4

Tiếng bìm bịp pha nhái

 

Tiếng chằng nghịch

tiếng chằng nghịch mồi mp3 miễn phí

 

File MP3 tiếng chằng nghịch chuẩn

 

Tiếng chòe lửa

tiếng choè lửa mồi mp3 miễn phí

 

File MP3 tiếng chòe lửa chuẩn

 

Tiếng chòe than

tiếng choè than mồi mp3 miễn phí

 

File MP3 tiếng chòe than gọi mồi

 

Tiếng chồn bạc má

tiếng chồn bạc má mồi mp3 miễn phí

 

file MP3 tiếng chồn BẠC MÁ mồi

 

Tiếng chồn đèn

tiếng chồn đèn mồi mp3 miễn phí

File MP3 tiếng chồn đèn mồi chuẩn

 

Tiếng chồn hương

tiếng chồn hương mồi mp3 miễn phí

File MP3 tiếng chồn hương mồi chuẩn

Tiếng chim cu

tiếng chim cu gáy mồi mp3 miễn phí

 

File MP3 tiếng cu bo (gù) mồi chuẩn


File MP3 tiếng cu thúc mồi chuẩn

 

Tiếng cúm núm

tiếng cúm núm mồi mp3 miễn phí

File MP3 tiếng cúm núm mồi chuẩn

 

Tiếng Đa Đa

tiếng đa đa mồi mp3 miễn phí

File MP3 tiếng ĐA ĐA mồi chuẩn

 

Tiếng chim én

tiếng chim én mồi mp3 miễn phí

File MP3 tiếng chim én gọi bầy chuẩn

 

Tiếng gà rừng

tiếng gà rừng mồi mp3 miễn phí

Tiếng gà mái rừng rạc

Tiếng gà rừng giọng thổ

Tiếng gà mái gọi trống

 

Tiếng họa mi

tiếng hoạ mi mồi mp3 miễn phí

File MP3 tiếng chim HOẠ MI mồi chuẩn

 

Tiếng mắt xéo

 

tiếng mắt xéo mồi mp3 miễn phí

File MP3 mắt xéo mồi chuẩn

 

Tiếng ốc cao ngày và đêm

 

Tiếng chim quốc

tiếng hoạ mi mồi mp3 miễn phí

Tiếng quốc chuẩn

Tiếng quốc 2

Tiếng quốc 3

Tiếng quốc khủng

 

Tiếng chim ri đá

 

Tiếng sóc đỏ, sóc lửa

 

Tiếng chim rẽ giun, quốc biển

 

Tiếng nhái é

tiếng nhái é mồi mp3 miễn phí

 

File tiếng NHÁI KÊU É mp3

 

Tiếng tu hú

tiếng chim tu hú mồi mp3 miễn phí

 

File MP3 tiếng chim TU HÚ chuẩn mới nhất

 

Tiếng chim sẻ

tiếng chim sẻ mồi mp3 miễn phí

 

file MP3 tiếng chim sẻ gọi bầy bản chuẩn mới nhất 2020

 

Tiếng chào mào

tiếng hoạ mi mồi mp3 miễn phí

 

File MP3 tiếng chào mào mồi kích bồi chuẩn

 

Tiếng chim cút

tiếng chim cút mồi mp3 miễn phí

 

File MP3 tiếng chim cút mồi chuẩn mới nhất

 

Nếu file cần tìm ở trang này không có.  Xin vui lòng gọi số: 0357.555.055 – 0888.655.444 để yêu cập nhật thêm.

Xin cảm ơn

6 thoughts on “Chia sẻ file tiếng chim, thú miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.