Chia sẻ file tiếng chim, thú miễn phí

Chim trao trảo

Tiếng chim mồi được Xưởng sản xuất bẫy chim Sơn Thọ cung cấp miễn phí.

Bán lụp, mẹt tại cơ sở bẫy chim Sơn Thọ.

Địa chỉ: Phú Lâu, Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội

Số điện thoại: 0888.655.444 – 0357.555.055

Website: baychim.com

Email: hotro@baychim.com

 

Tiếng trích ré, trích cồ, quốc biển

Trích rẽ 2018

Trích rẽ phần 2

Trích rẽ phần 3

 

Tiếng bìm bịp

Bìm bịp thúc

Tiếng bìm bịp chuẩn

Tiếng bìm bịp f2

Tiếng bìm bịp f3

Tiếng bìm bịp f4

Tiếng bìm bịp pha nhái

 

Tiếng chằng nghịch

Tiếng chằng nghịch chuẩn

 

Tiếng chòe lửa

Tiếng chòe lửa chuẩn

 

Tiếng chòe than

Tiếng chòe than gọi mồi

 

Tiếng chồn bạc má

 

Tiếng chồn đèn

 

Tiếng chồn hương

 

Tiếng chim cu

Tiếng cu bo (gù)

Tiếng cu thúc

 

Tiếng cúm núm

 

Tiếng Đa Đa

 

Tiếng chim én

 

Tiếng gà rừng

Tiếng gà mái rừng rạc

Tiếng gà rừng giọng thổ

Tiếng gà mái gọi trống

 

Tiếng họa mi

 

Tiếng mắt xéo

 

Tiếng ốc cao ngày và đêm

 

Tiếng chim quốc

Tiếng quốc chuẩn

Tiếng quốc 2

Tiếng quốc 3

Tiếng quốc khủng

 

Tiếng chim ri đá

 

Tiếng sóc đỏ, sóc lửa

 

Tiếng chim rẽ giun, quốc biển

 

Tiếng nhái é

 

Tiếng tu hú

 

Tiếng chim sẻ

 

Tiếng chào mào

 

Tiếng chim cút

 

Nếu file cần tìm ở trang này không có.  Xin vui lòng gọi số: 0868 368 550 – 0945 302 403 để yêu cập nhật thêm.

Xin cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.