Tiếng ÉN gọi đàn cực mạnh mới nhất file MP3 free

tiếng chim én mồi mp3 miễn phí

Giới thiệu chim én

Họ Én hay họ Nhạn là một nhóm các loài chim dạng sẻ có danh pháp khoa học Hirundinidae. Chúng là những loài chim thích nghi với cuộc sống săn tìm mồi trên không. Nhạn/én cũng được sử dụng tại châu Âu như là từ đồng nghĩa của nhạn nhà. Các tài liệu không chuyên ngành điểu học dùng từ yến để chỉ các loài trong họ này.

 

Video tiếng én gọi bầy đàn chuẩn mới nhất

 

File MP3 tiếng én gọi bầy đàn chuẩn mới nhất

DOWLOAD

 

Mẹt bẫy chim đa năng

 

Thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0357.555.055 – 0888.655.444

Website: BẪY CHIM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.